ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  ผลดี 

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2557 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
"สงกรานต์ ประจะปี 2559"
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ บริเวณสนามแบตมินตัน มหาวิทยาลัยธนบุรี


    
                  


ปฏิทินกิจกรรม