วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   ผศ.ยอดนภา เกษเมือง และคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดโครการ ."ปลูกจิตสำนึกผู้กู้ที่ดีต้องใช้หนี้ กยส. และ กรอ. " ให้กับนักศึกษาภาคปกคิ ในวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 9.00 - 12.00 น.
ภาพบรรยากาศ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 12.00 – 16.00 . . ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย


กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ.บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9