โครงการ ปลูกจิตสำนึกผู้กู้ที่ดีต้องใช้หนี้ กยส. และ กรอ.มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดโครการ ."ปลูกจิตสำนึกผู้กู้ที่ดีต้องใช้หนี้ กยส. และ กรอ. " ให้กับนักศึกษาภาคปกคิ ในวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 9.00 - 12.00 น.
PEW IE

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9